weteringbrug.info

Nieuws en informatie van en over de dorpskernen Weteringbrug en Vredeburg

Het weer

Afvalverwerking 

De afvalverwerking van de Haarlemmermeer wordt voor het grootste deel verzorgd door De MeerlandenVanaf 2014 wordt de kalender niet meer huis aan huis verspreid.De papieren versie wordt niet meer bezorgd, u kunt de kalender hier vinden: http://www.afvalkalender.meerlanden.nlVoer uw postcode in en u ziet uw eigen afvalkalender. Ook kunt u de afvalkalender 2014 downloaden in pdf-formaat.

Plastic afval en glas kunt u zelf wegbrengen naar het ‘milieustraatje’ nabij het parkeerterrein naar, en oud-papier kunt u brengen in de grote papiercontainer op het terrein van voetbalvereniging SVOW.

In Dorpshuis 'De Kern' repeteren 2 koren, t.w.:

'De Ringvaartzangers' op woensdagavond http://www.deringvaartzangers.nl

en Meezingkoor 'Eigen-Wijs' op donderdagavond http://www.meezingkoor-eigenwijs.nl

Verkeer en milieu

behoren tot die belangrijke zaken, waar de Dorpsraad zich mee bezighoudt. Ze hebben immers direct invloed op de veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving. Daarom is  een lid van de dorpsraad speciaal actief om iedere ontwikkeling op dit gebied te volgen en te rapporteren. Contact met dit dorpsraadlid kunt u het beste leggen via: verkeer.weteringbrug@gmail.com.

De belangrijke zaken van dit moment zijn, onder meer:

 • Verkeersveiligheid
 • Parkeren
 • De onveiligheid op het wandelpad (‘Bospad’)
 • De zorg over het toenemende lawaai van verkeer en vliegtuigen
 • Veilig zwemmen van kinderen rond de zwemsteiger 

Vredeburg

een kleine dorpskern enkele kilometers ten zuiden van Weteringbrug aan de Ringvaart, genoemd naar de plaatselijke boerderij ‘Hoeve Vredeburg’. Omdat Weteringbrug en Vredeburg allebei kleine kernen zijn in de Haarlemmermeer, hebben we de handen waar mogelijk ineengeslagen. De contacten met de gemeente bijvoorbeeld, proberen we gezamenlijk aan te pakken. Inmiddels is - na anderhalf jaar - de verbinding met Nieuwe Wetering, het dichtsbijzijnde dorp aan de overzijde van de Ringvaart hersteld met de nieuwe ‘Meerbrug’.

Kunst op Rotonde

Op 25 september 2010 is de 'Vuurbaak', het kunstwerk op de rotonde van Weteringbrug (Weteringweg-Lisserweg) feestelijk onthuld door oud-wethouder Arthur van Dijk. De 'vuurbaak' is een ontwerp van René Knip en woordkunstenaar K. Schippers.Op de betonnen ring staan 4-letterige woorden als: HOOG>WOLK>HALS>WIJD>EENS>MEER>VUUR>VLAM>PONT>OVER>VAAR>VRIJ>LANG>RING>ZOEK>WEET>BRUG

   

Historie van de Vuurbaak.

De Vuurbaak heeft een lange historie en een ‘tipje van die historische sluier wordt gelicht met kaarten en teksten. In 1615 zien we op een oude kaart bij de monding van de Oude Wetering in het toenmalige binnenmeer, het ‘Haarlemmermeer’, een baak afgebeeld in de vorm van een hoge paal, die werd gestut met schoorpalen. Boven in de paal is een soort bol afgebeeld die ‘tonne’ werd genoemd. In de tonne werd een vuur gemaakt om de schepen, komende vanaf het grote Haarlemmermeer, naar de juiste vaargeul van de Oude Wetering te leiden.

In Haarlem is een gedetailleerde kaart uit 1731 te vinden waarop een reusachtige vuurbaak is getekend. Voor zover bekend had de zogenoemde  ‘Lantaarn’ geen lens, Hij scheen voortdurend om de schippers in het donker de weg te wijzen; er was geen aan- en uitgaan, zoals bij de vuurtorens. Op kaarten en in beschrijvingen wordt de ‘Lantaarn’ nog genoemd tot 1846. Na de drooglegging van het Haarlemmermeer was de vuurbaak overbodig geworden.

Zie ook het artikel in het kwartaalblad nr 2 juni 2014 van de Stichting Oude-Leimuiden en Rijnsaterwoude door Alfred Bakker: http://www.weteringbrug.info/asset/filemanager/Tijdinghen_2014-2_De_Vuurbaak_van_de_O_W.pdf

Activiteiten voor en door de jeugd

Het jeugdwerk wordt verzorgd door een groep enthousiaste vrouwen uit Weteringbrug, onder leiding van Vicky Hartog. Er worden activiteiten georganiseerd zoals:

 • knutselmiddagen,
 • viswedstrijd,
 • kinderbingo,
 • St. Maarten,
 • Koningsdag,
 • jeugddisco,etc.

Koningsdag 2014

Wat doet de Dorpsraad

De Stichting Dorpsraad Weteringbrug is opgericht met eigen statuten die voldoen aan de wettelijke normen. De Dorpsraad is vooral spreekbuis van de bewoners naar het gemeentebestuur en van het gemeentebestuur naar de bewoners. Daarvoor vindt regelmatig overleg plaats tussen gemeente en dorpsraad.

De Dorpsraad organiseert om de maand een openbare dorpsraadvergadering in dorpshuis ‘de Kern’ en organiseert en stimuleert de plaatselijke verenigingen en clubs en komt op voor de leefbaarheid in Weteringbrug en Vredeburg en het welzijn van de bewoners.

Voor de uitvoering van bijzondere activiteiten, zijn er een aantal werkgroepen, zoals: 

 • Jeugdwerk
 • Verkeer en Milieu
 • Kaart- en Sjoelclub
 • Redactie Infobulletin Weteringbrug/Vredeburg
 • Accomodatie bieden voor clubs, verenigingen, etc.
 • Stichting SBOH Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer

Voor meer informatie over en het functioneren van de dorpsraad, kunt U contact opnemen met de secretaris; secretaris.weteringbrug@gmail.com

Wie zijn de Dorpsraadleden

Het bestuur van de dorpsraad Weteringbrug wordt gevormd door:

 • Voorzitter:             (vacature)
 • Secretaris:             Peter Snaterse (secretaris.weteringbrug@gmail.com)
 • Penningmeester:    Trijnie Baas-Jansen (penningmeester.weteringbrug@gmail.com)
 • Verkeer:                 Angela van Wijk
 • Infobulletin:           Jolanda Straathof (Infobulletin.weteringbrug@gmail.com)
 • Secretariaat:         Joke van Buijten
 • Jeugdzaken          Vicky Hartog
 • Vredeburg:            Bert van Tol
 • Dorpshuis             Coby van der Lip
 • Adviseur                Trudi Geevers
 • Stichting SBOH:   Willy van Ingen Schenau

Verhuurinformatie

Wilt u gebruik maken van de accomodatie van Dorpshuis 'De Kern'?

Neem contact op met de beheerder mevrouw Coby van der Lip. Voor vragen en afspraken kunt u haar bereiken via: dorpshuis.dekern@gmail.com of telefonisch: 06 1614 6897

Dorpshuis

DORPSHUIS 'DE KERN' WETERINGBRUG

Dorpshuis ‘De Kern’ is de sociaal culturele accomodatie in Weteringbrug. Hier vinden diverse activiteiten plaats, zoals klaverjassen, sjoelen, zingen (er zijn twéé koren!), dorpsraadvergaderingen en activiteiten voor kinderen en ouderen. Daarnaast wordt dorpshuis ‘De Kern’ veel gebruikt voor familiebijeenkomsten en is het een gelegenheid voor inwoners van Weteringbrug en Vredeburg en omgeving, als de thuisomgeving niet voldoende ruimte biedt.

De beheerder van dorpshuis ‘De Kern’ is Coby van der Lip. Voor vragen en afspraken kunt u haar bereiken via: dorpshuis.dekern@gmail.com

                  

Dorpshuis ‘de Kern’ is geheel aangepast aan de eisen van vandaag. Daarbij zijn de keuken, de toiletgroep en entree, de vergaderruimte en de zaal grootscheeps verbeterd of vernieuwd.De verbetering van dorpshuis ‘de Kern’ is alleen mogelijk geweest door de (financiële) ondersteuning van Provincie Noord-Holland (Primo), het Oranje Fonds, het RABO stimuleringsfonds, het VSB fonds en de Fundatie van den Santheuvel, Sobbe.

 

Op deze website staat normaal gesproken meer informatie dan nu van en over de dorpskernen Weteringbrug en Vredeburg in het zuidoostelijke groene deel van de gemeente Haarlemmermeer. De site is al een tijdje niet onderhouden en daarom is de informatie om dit moment beperkt.
U vindt hier dan informatie over de activiteiten van de Dorpsraad; over het wel en wee van het Dorpshuis, en vooral: wat houdt Weteringbruggers en Vredeburgers zoal bezig?

Grensdorpen. Beide dorpen zijn kleine parels aan de Ringvaart, op de grens van de provincies Noord- en Zuid Holland. Weteringbrug, genoemd naar de brugverbinding met Oude Wetering, en Vredeburg, genoemd naar de plaatselijke boerderij ‘Hoeve Vredeburg’, even zuidelijk van Weteringbrug. 

Weteringbrug en Vredeburg, kleine kernen in de Haarlemmermeer, hebben de handen waar mogelijk ineengeslagen. Het contact met de gemeente Haarlemmermeer wordt, zo veel mogelijk, gezamenlijk aangepakt. Vanzelfsprekend onderhouden beide dorpen een goed contact met de buurgemeente 'Kaag en Braassem'. Behalve dat er sprake is van een gemeentegrens hebben onze dorpen ook te maken met de provinciegrens Noord-Holland en Zuid-Holland en dat maakt het er voor de inwoners niet gemakkelijker op. Het is van enorm groot belang, dat er goed contact is met de 'overkant'. Voor bestuurders uit beide gemeenten en provincies is het een uitdaging om de bewoners van ons gebied beter te faciliteren, rekening houdend met de specifieke wensen van 'grensbewoners'. Immers de inwoners van Weteringbrug en Vredeburg zijn volledig afhankelijk van onderwijs, winkels, kerken en sociale voorzieningen in een andere gemeente en een andere provincie 'aan de overkant'.

 • Post
 • Lisserweg 1a
 • 2156 LA Weteringbrug
 • Email
 • secretaris.weteringbrug@gmail.com
.