weteringbrug.info

Nieuws en informatie van en over de dorpskernen Weteringbrug en Vredeburg

Lintje voor Cor Steenwijk

Cor Steenwijk is op 26 april 2017 door burgemeester Theo Weterings benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau! Lees meer over de toespraak van de burgemeester:

Meneer Steenwijk, ik sprak eerder al een keer over, wereldberoemd zijn in één van onze kernen. Dat is ook op u van toepassing: in Weteringbrug en wijde omgeving. Zo stond u mede aan de wieg, van de oprichting van de dorpsraad. We spreken dan over begin van 1972: dat is nu 45 jaar geleden! En, u werd de eerste penningmeester. Dat was het begin van een lange carrière van vrijwillige activiteiten. Zo was u ook betrokken bij het jeugdwerk van de Protestantse kerken van Oude en Nieuwe Wetering. En sinds het najaar van 1987, bent u vrijwel permanent, voorzitter geweest van de Sport Vereniging Oude Wetering (SVOW).
Op dit moment bent u nog bezig, of misschien al bijna klaar, met de verevening van de liquidatie van SVOW, na de fusie in 2015 met voetbalvereniging Alkmania. En, u bent bezig, met het onderhoud van de gebouwen, en omgeving, en met de bemensing van de kantine. Meneer Steenwijk, ik noemde al kort een deel van uw kerkelijk werk. Maar er is meer: u heeft meerdere ambten bekleed, in wat thans de Protestantse Gemeente  Oude Wetering is. Zo was u jeugdouderling, voorzitter van de Jeugdcentrale, diaken, kerkvoogd, wijkouderling, penningmeester en secretaris. U wordt dan ook wel omschreven, als een stuwende kracht in al deze functies, en de laatste jaren ook in het College van Kerkrentmeesters. Meneer Steenwijk, u heeft ook nog aan diverse agrarische commissies en overleggen deelgenomen. En, ook nu na uw pensionering als boer, bent u nog lid van de Klankbordgroep over waterbeheersing in onze polder. Dit is kenmerkend voor uw grote betrokkenheid bij anderen, en opkomend voor hun belang. Dat heeft bij onze Koning dan ook geleid, tot het Koninklijk Besluit van 15 november 2016, waarmee u meneer Cornelis Steenwijk, geboren op 8 februari 1945 in Haarlemmermeer, bent benoemd tot: LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU. Van harte gefeliciteerd.

comments powered by Disqus
  • Post
  • Lisserweg 1a
  • 2156 LA Weteringbrug
  • Email
  • secretaris.weteringbrug@gmail.com
.