weteringbrug.info

Nieuws en informatie van en over de dorpskernen Weteringbrug en Vredeburg

Het weer

Kunst op Rotonde

Op 25 september 2010 is de 'Vuurbaak', het kunstwerk op de rotonde van Weteringbrug (Weteringweg-Lisserweg) feestelijk onthuld door oud-wethouder Arthur van Dijk. De 'vuurbaak' is een ontwerp van René Knip en woordkunstenaar K. Schippers.Op de betonnen ring staan 4-letterige woorden als: HOOG>WOLK>HALS>WIJD>EENS>MEER>VUUR>VLAM>PONT>OVER>VAAR>VRIJ>LANG>RING>ZOEK>WEET>BRUG

   

Historie van de Vuurbaak.

De Vuurbaak heeft een lange historie en een ‘tipje van die historische sluier wordt gelicht met kaarten en teksten. In 1615 zien we op een oude kaart bij de monding van de Oude Wetering in het toenmalige binnenmeer, het ‘Haarlemmermeer’, een baak afgebeeld in de vorm van een hoge paal, die werd gestut met schoorpalen. Boven in de paal is een soort bol afgebeeld die ‘tonne’ werd genoemd. In de tonne werd een vuur gemaakt om de schepen, komende vanaf het grote Haarlemmermeer, naar de juiste vaargeul van de Oude Wetering te leiden.

In Haarlem is een gedetailleerde kaart uit 1731 te vinden waarop een reusachtige vuurbaak is getekend. Voor zover bekend had de zogenoemde  ‘Lantaarn’ geen lens, Hij scheen voortdurend om de schippers in het donker de weg te wijzen; er was geen aan- en uitgaan, zoals bij de vuurtorens. Op kaarten en in beschrijvingen wordt de ‘Lantaarn’ nog genoemd tot 1846. Na de drooglegging van het Haarlemmermeer was de vuurbaak overbodig geworden.

Zie ook het artikel in het kwartaalblad nr 2 juni 2014 van de Stichting Oude-Leimuiden en Rijnsaterwoude door Alfred Bakker: http://www.weteringbrug.info/asset/filemanager/Tijdinghen_2014-2_De_Vuurbaak_van_de_O_W.pdf

  • Post
  • Lisserweg 1a
  • 2156 LA Weteringbrug
  • Email
  • secretaris.weteringbrug@gmail.com
.