weteringbrug.info

Nieuws en informatie van en over de dorpskernen Weteringbrug en Vredeburg

Het weer

Wat doet de Dorpsraad

De Stichting Dorpsraad Weteringbrug is opgericht met eigen statuten die voldoen aan de wettelijke normen. De Dorpsraad is vooral spreekbuis van de bewoners naar het gemeentebestuur en van het gemeentebestuur naar de bewoners. Daarvoor vindt regelmatig overleg plaats tussen gemeente en dorpsraad.

De Dorpsraad organiseert om de maand een openbare dorpsraadvergadering in dorpshuis ‘de Kern’ en organiseert en stimuleert de plaatselijke verenigingen en clubs en komt op voor de leefbaarheid in Weteringbrug en Vredeburg en het welzijn van de bewoners.

Voor de uitvoering van bijzondere activiteiten, zijn er een aantal werkgroepen, zoals: 

 • Jeugdwerk
 • Verkeer en Milieu
 • Kaart- en Sjoelclub
 • Redactie Infobulletin Weteringbrug/Vredeburg
 • Accomodatie bieden voor clubs, verenigingen, etc.
 • Stichting SBOH Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer

Voor meer informatie over en het functioneren van de dorpsraad, kunt U contact opnemen met de secretaris; secretaris.weteringbrug@gmail.com

Wie zijn de Dorpsraadleden

Het bestuur van de dorpsraad Weteringbrug wordt gevormd door:

 • Voorzitter:             (vacature)
 • Secretaris:             Peter Snaterse (secretaris.weteringbrug@gmail.com)
 • Penningmeester:    Trijnie Baas-Jansen (penningmeester.weteringbrug@gmail.com)
 • Verkeer:                 Angela van Wijk
 • Infobulletin:           Jolanda Straathof (Infobulletin.weteringbrug@gmail.com)
 • Secretariaat:         Joke van Buijten
 • Jeugdzaken          Vicky Hartog
 • Vredeburg:            Bert van Tol
 • Dorpshuis             Coby van der Lip
 • Adviseur                Trudi Geevers
 • Stichting SBOH:   Willy van Ingen Schenau
 • Post
 • Lisserweg 1a
 • 2156 LA Weteringbrug
 • Email
 • secretaris.weteringbrug@gmail.com
.